Az egészségügy sanyarú helyzetéről

Nem véletlen, hogy az emberek már legelső helyen említik az egészségügy állapotát, amikor azt kérdezik, hogy mi a legnagyobb probléma az országban. Íme sok ábra (és kevés szöveg) a kormány egészségügyi teljesítményéről.

A kormány egészségügyi kiadásai 2014-re már 5 százalék alá mentek a GDP-hez viszonyítva, azóta újra emelkednek. Jócskán elmaradunk ebben az EU átlagától, és a térségben csak Románia és Lengyelország kormánya költ kevesebbet egészségügyre.

A következő ábrán az látszik, hogy az ország nem költ keveset egészségügyre, de ezen belül alacsony és arányában egyre kisebb az állami ráfordítás. A magánköltés elég nagy része láthatatlan, ún. „out-of-pocket” kiadás.

A gyógyszerkasszát 2011-től erőteljesen megvágta a kormány, majd 2014-től újra emelkedni kezdett a kiadás, de még így sem éri el a 2007-es szintet. Egyre nagyobb a hányada az ún, egyedi elbírálású támogatásnak bizonyos költséges terápiák esetén, pl. kemoterápia.

A következő ábra azt mutatja, hogy mennyi költ az állam egészségmegőrzésre és megelőzésre. Ennél jobban semmi nem mutatja a kormányzat egészségügyi hozzáállását.

A mentőszolgálatnak egyre több dolga van, a mentések száma dinamikusan nő. Az adatok a betegszállítási eseményeket nem mutatják.

Ennek fényében különösen érdekes, hogy a mentőkocsik száma nő ugyan, de a forgalomban lévő (használható) járművek száma stagnál.

Elkeserítő tendencia olvasható le a következő ábráról: folyamatosan csökken a háziorvosok száma.

Csökken a háziorvosi képesítést szerzők száma is, tehát tovább fog folytatódni a tendencia.

Az orvosok elvándorlása (külföldre vagy magánellátásba távozók) továbbra is a magyar egészségügy legnagyobb problémája. Bár egyre kevesebben kérnek hatósági bizonyítványt, jól látszik, hogy a fiatalabb korosztály távozik a magyar egészségügyből, és ezzel az orvosi kar öregedése csak fokozódik.

Az utóbbi két évben a szakorvosok jövedelme nagy mértékben növekedett, de ez sem tudta megállítani az orvosok számának csökkenését.

 


 

A Jelentés Zöld Fordulatról című elemzésünkben számos ilyen mutatót vizsgálunk. A fenntarthatóság három dimenzióját mérjük: Gazdaság, Társadalom és Környezet. Érdemes böngészni honlapunkat!