Jelentés a zöld fordulatról

Fenntarthatósági indikátorok

Másodszor publikáljuk jelentésünket, mely a Green New Deal hazai állásának értékelésére vállalkozik. A globális válság három dimenzióját mutatjuk itt be: a gazdaság, a környezet és a társadalom adatait elemezzük. Több száz mutató felhasználásával, adatokkal és ábrákkal mutatjuk be, hogy közeledünk, vagy éppen távolodunk az adott területen a fenntartható társadalomhoz. Kiadványunk kísérlet arra, hogy Magyarországon először számba vegye a Zöld Fordulat állását.

Nem egyszerű megítélni, hogy merre haladunk, hiszen a fenntarthatóság fogalma maga is nehezen definiálható. Sok jelenség, ami hozzájárul a fenntartható fejlődés megítéléséhez, nehezen számszerűsíthető, míg más, mérhető folyamat adatbázisa hiányos vagy nem hozzáférhető. Osztályzásunk is elkerülhetetlenül szubjektív – még akkor is, ha konkrét mutatók alakulására építjük érdemjegyeinket. Nem gondoljuk, hogy bármilyen értelemben készen lennénk: mind a módszertan, mind az adatbázis fejlesztésre szorul. Mégis kirajzolódik egyfajta kép a magyar társadalom jelenlegi állapotáról, ami figyelemre méltó.

A célunk, hogy sokan elemezzék ezeket az adatokat, és sokan – elsősorban a döntéshozók – elvégezzék a maguk értékelését. Vitákat szeretnénk generálni a társadalmi jelenségekről, a fenntarthatóságról, a társadalmi jövőképről. Ha sokan használnák ezt a döntéselőkészítésre alkalmas adatbázist, azt jelentené, hogy a magyar közéletben is megérett a helyzet arra, hogy végre komolyan vegyük a Zöld Fordulat ügyét!

 

The page discusses the evaluation of Hungary's position on the Green New Deal, focusing on three dimensions of the global crisis: the economy, environment, and society. Using hundreds of indicators, data, and charts, the report aims to show whether we are moving closer to or further away from a sustainable society. However, evaluating sustainability is difficult since the concept is hard to define and some contributing factors are difficult to quantify. The authors acknowledge the subjectivity of their rating system but hope that it will generate discussion and analysis of social phenomena, sustainability, and the future of society. They encourage decision-makers and the public to use this database for decision-making and to take the issue of the Green New Deal seriously.