Alapítványunk küldetése

Változó világban élünk. Ráadásul a minket körülvevő természeti és társadalmi környezet átalakulásának a sebessége olyan léptékűvé vált, hogy sokszor a felmerülő gondok puszta megértése is nehézségekbe ütközik. Még inkább így van ez a megfelelő megoldások megtalálásával, amikor régi reflexeink és válaszaink alkalmatlannak és idejétmúltnak bizonyulnak. Mégis, éppen ilyenkor van a legnagyobb jelentősége, hogy képesek vagyunk-e időben azonosítani nem csak a már bekövetkezett, hanem a várható krízishelyzeteket is, és hatékony válaszokat tudunk-e megfogalmazni.

Ilyen, megoldásra váró krízishelyzetek sokasága vesz minket körül. A szétszakadó társadalmak összetartása, és a marginalizálódó csoportok integrációja. A demokratikus politikai intézményekbe vetett, megrendült bizalom helyreállítása, többek közt a bizalmat talán a leglátványosabban aláásó korrupció elleni hatékony fellépés révén. Az energiapiacokon zajló forradalmi átalakulások helyes értelmezése, és a biztonságos, fenntartható és elérhető árú energia biztosítása. A globális ökoszisztéma válság, a vízkészletek fogyatkozása, a biológiai sokféleség rohamos csökkenése, a levegőszennyezés, a globális éghajlatváltozás megállítása . A nemzetközi együttműködések, köztük az Európai Unió, és a globális stabilitás megőrzése. A sor hosszan folytatható.

A Zöld Műhely Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon azoknak a megoldásoknak a megtalálásához, amelyek megfelelő válaszokat adnak ezekre a feladványokra, és Magyarországot a 21. században sikeressé tehetik. Nem elégszünk meg azonban az elméleti munkával. Miközben kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy megalapozott, szakmailag stabil és megbízható elemzésekkel, javaslatokkal segítsük Magyarországot abban, hogy megbirkózzon az előtte álló feladatokkal, abban is hiszünk, hogy a puszta elméleti munka nem elég. Az eredményeket, vagy akár csak a problémákkal kapcsolatos ismereteket el is kell juttatni az emberekhez. A tájékoztatás, a tudatformálás, az oktatás jelentősége nehezen túlbecsülhető.

Ráadásul abban is hiszünk, hogy a gyakorlatban is közre kell működnünk különböző megoldási javaslatok megvalósításában. Nem csak azért, hogy lássuk, hogy az elképzeléseink a valóságban működőképesek-e, hanem azért is, mert hisszük, hogy igazán sikeres megoldások nem íróasztalok mögött születnek, hanem az érintettekkel együttműködésben, a szempontjaik, vágyaik, korlátaik és lehetőségeik figyelembe vételével dolgozhatók ki.

Végezetül arról is meg vagyunk győződve, hogy az általunk vallott értékek – fenntarthatóság, igazságosság, átláthatóság – képviseletében ki is kell állnunk a nyilvánosság elé, ha azokat gazdasági érdekcsoportok, politikai szereplők, vagy akár társadalmi csoportok megsértik.

Célunk egy fenntartható, igazságos, demokratikus és sikeres Magyarország megteremtése. Kijelöltünk magunknak néhány olyan kulcsterületet, amelyekre a figyelmünket összpontosítva hozzájárulhatunk ennek az álomnak a valóra váltásához. A környezet és energiapolitika. A korrupcióellenes fellépés. A roma közösség integrációja. A demokratikus szemléletformálás és nevelés. Az európai integráció jövője. Mindezekhez a kérdésekhez nem szektoriális módon közelítve, hanem olyan megoldások keresésével, amelyek ezeket a szempontokat összehangolva visznek közelebb a célok megvalósításához.

Bízunk abban, hogy munkánk révén a Zöld Műhely Alapítvány részese lehet egy jobb Magyarország megalkotásának.

Jávor Benedek

alapító