A környezeti adók jelentősége csökken

Az államháztartás zöld fordulata megkívánná, hogy a munka adóztatása csökkenjen, míg a környezetszennyező tevékenységekre magas adókat vessenek ki. Ehhez képest Magyarországon a gazdaság növekedéséhez képest csökken a környezeti adókból befolyó bevétel.

A környezetvédelmi adóbevételek 2008 óta alig növekedtek nominálértékben:

Ha a GDP százalékában ábrázoljuk, akkor komoly csökkenés tapasztalható:

A környezetvédelmi jellegű bevételek nagy részét az energiaadó adja:

A közlekedési jellegű adók jelentősége növekszik, de még mindig nagyon alacsony:

Az üzemanyagok adótartalma csak az utóbbi két évben kezdett növekedni. A gázolaj adója éveken át szinte csak az ÁFA volt, alig volt környezetvédelmi komponense.

A legjelentősebb emelkedés a termékdíjak esetében figyelhető meg, az Orbán-kormány megháromszorozta a bevételeket. 

 Bár ez nevében díj, tehát a befolyt összeget vissza kellene forgatni az ágazati problémák megoldásába, mégis inkább adóként működikhiszen a hulladékhasznosításra szánt állami juttatások nem növekedtek.

 

 


 

A Jelentés Zöld Fordulatról című elemzésünkben számos ilyen mutatót vizsgálunk. A fenntarthatóság három dimenzióját mérjük: Gazdaság, Társadalom és Környezet. Érdemes böngészni honlapunkat!